osnovna i klinička imunologija (stites +....)
osnovna i klinička imunologija (stites +....)

savremena administracija, 1989. stanje kao na slikama

 • 950 DIN
savremena dijagnostika i lečenje (h. brainerd+...)
savremena dijagnostika i lečenje (h. brainerd+...)

savremena administracija 1973. stanje kao na slikama

 • 950 DIN
histologija (s. popović + ...)
histologija (s. popović + ...)

dečje novine 1986. stanje kao na slikama

 • 950 DIN
patofiziologija - poremećaji regulatornih mehanizama
patofiziologija - poremećaji regulatornih mehanizama

institut za stručno usavršavanje, 1982. stanje kao na slikama

 • 1.250 DIN
antropološki muzej - meksiko
antropološki muzej - meksiko

izdanje VUK KARADŽIĆ 1975. edicija muzeji sveta prvo izdanje !!...

 • 1.800 DIN
brera - milano
brera - milano

izdanje VUK KARADŽIĆ 1975. edicija muzeji sveta prvo izdanje !!...

 • 1.800 DIN
rafael
rafael

izdanje NOLIT 1979. edicija veliki majstori umetnosti savršeno...

 • 1.800 DIN
mikelanđelo
mikelanđelo

izdanje NOLIT 1979. edicija veliki majstori umetnosti perfekta...

 • 1.800 DIN
samouki likovni umetnici u srbiji
samouki likovni umetnici u srbiji

m. bošković i m. maširević - samouki likovni umetnici u srbiji...

 • 1.800 DIN
fotografija kod srba 1839 - 1989.
fotografija kod srba 1839 - 1989.

izdavač galerija srpske akademije nauka i umetnosti napomena:...

 • 1.950 DIN
prof dr ivan kolarić - filozofsko-teološki leksikon
prof dr ivan kolarić - filozofsko-teološki leksikon

rađeno u formi enciklopedije - pojmovi po azbučnom redu izdanje...

 • 2.250 DIN
živko avramovski - britanci o kraljevini jugoslaviji
živko avramovski - britanci o kraljevini jugoslaviji

dvotomna (na skoro 1500 strana) zbirka dokumenata britanskih obav...

 • 2.500 DIN
blago na putevima jugoslavije
blago na putevima jugoslavije

jugoslavijapublik 1983 kunsdruk, pun kolor sve što je kulturolo...

 • 2.800 DIN
vil djurant - istorija civilizacije 2 - život grčke
vil djurant - istorija civilizacije 2 - život grčke

drugi tom kapitalnog dela izdanje vojnoizdavački zavod i narodn...

 • 2.950 DIN
durant - istorija civilizacije 1 - istočne civilizacije
durant - istorija civilizacije 1 - istočne civilizacije

prvi tom kapitalnog dela izdanje vojnoizdavački zavod i narodna...

 • 2.950 DIN
tihomor đorđević - naš narodni život (1-4)
tihomor đorđević - naš narodni život (1-4)

prosveta, 1984.

 • 3.000 DIN
cjelokupna djela petra II petrovića njegoša
cjelokupna djela petra II petrovića njegoša

drugo izdanje narodna kultura 1936.

 • 4.500 DIN